Ogólne

Czas Innowacji 3. Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

Już po raz trzeci zespół Krajowej Instytucji Wspomagającej przekazuje Państwu publikację na temat rozwiązań innowacyjnych i rozwiązań powstałych we współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zestaw projektów nie jest przypadkowy – w porozumieniu z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia wybrano narzędzia, które mają duże szanse na wdrożenie ze względu na skuteczność i nowatorskie podejście do kwestii problemowych.

pdfCzas innowacji 3

Czas Innowacji 2. Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

W nieniejszej publikacji opisane są projekty innowacyjne oraz projekty współpracy ponadnarodowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Projekty zostały wskazane przez Instytucje Pośredniczące odpowiedzialne za ich wdrażanie. Przedstawione zostały produkty opracowane w ramach projektów innowacyjnych realizowanych we wszystkich czterech obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego: adaptacyjności, edukacji i szkolnictwa wyższego, dobrego rządzenia oraz zatrudnienia i integracji społecznej. Ponadto zamieszczono opisy ciekawych przedsięwzięć, które były realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi.

pdfCzas innowacji 2

Czas innowacji. Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Publikacja zawiera opisy 27 najciekawszych przedsięwzięć innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej, wytypowanych przez Instytucje Pośredniczące I i II stopnia z całego kraju. Projekty zostały podzielone z uwzględnieniem obszarów wsparcia PO KL, w których są realizowane (tj. adaptacyjność, dobre rządzenie, edukacja i szkolnictwo wyższe oraz zatrudnienie i integracja społeczna). Oprócz opisów samych projektów w publikacji można również znaleźć informacje na temat przygotowanych lub przygotowywanych produktów oraz informacje kontaktowe do beneficjentów. Publikacja ta jest planowana jako wydawnictwo cykliczne, w którym będą ukazywane najciekawsze inicjatywy / dobre praktyki z zakresu projektów innowacyjnych oraz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL.

pdfCzas innowacji

Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej (wersja zaktualizowana)

W związku ze zmianą Systemu realizacji PO KL wprowadzoną w dniu 1 stycznia 2011 r. Krajowa Instytucja Wspomagająca przygotowała aktualizację publikacji Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej.

W poradniku znaleźć można kwestie dotyczące rozumienia koncepcji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, ich specyfiki, szczególnej konstrukcji. Poradnik składa się z dwóch zasadniczych części: pierwsza jest poświęcona specyfice i ocenie projektów innowacyjnych, druga – ocenie projektów współpracy ponadnarodowej.

pdfPoradnik dla oceniających (04.2012)