Innowacje

Dokumenty Sieci Tematycznych

W tej zakładce znajdą Państwo dokumenty i materiały dotyczące funkcjonowania Sieci Tematycznych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Zawierają one w szczególności informacje na temat roli i zadań ST oraz sposobu ich działania.

Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych

Szczegółowy dokument opisujący funkcjonowanie Krajowych oraz Regionalnych Sieci Tematycznych. Załączona wersja uwzględniająca zmiany od 1 maja 2012 roku.

Vademecum Członka Krajowej Sieci Tematycznej

Vademecum Członka Krajowej Sieci Tematycznej to mini przewodnik po prawach i obowiązkach członków oraz celach i zasadach funkcjonowania KST.
 
UWAGA:
W związku z aktualizacją zasad rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL zawiadamia, że informacje zawarte w treści Vademecum na str. 13-14 są już nieaktualne.

pdfVademecum Sieci Tematycznych

Dobre praktyki Sieci Tematycznych PO KL

Publikacja zawiera przykładowe inicjatywy i narzędzia w zakresie wsparcia procesów upowszechnianiai włączania rozwiązań innowacyjnych do praktyki i (lub) polityki, wypracowane przez wybrane Sieci Tematyczne oraz instytucje odpowiadające za organizację ich prac

Analiza systemu funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL (Raport z badania)

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki przeprowadzonego przez KIW badania w zakresie systemu funkcjonowania Sieci Tematycznych PO KL.

pdfAnaliza systemu funkcjonowania ST

Katalog błędów najczęściej popełnianych przy opracowywaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Dokument zawiera wykaz błędów popełnianych przez beneficjentów przygotowujących strategie wdrażania projektów innowacyjnych. Został opracowany na podstawie doświadczeń Krajowych Sieci Tematycznych: Dobre Rządzenie oraz edukacja i szkolnictwo wyższe, w zakresie oceny strategii wdrażania. Stanowi materiał pomocniczy dla realizatorów projektów innowacyjnych, którzy przygotowują się do opracowania strategii wdrażania.

pdfKatalog błędów - strategia wdrazania

Zasady refundacji kosztów podróży i noclegu dla osób uprawnionych

Krajowe Sieci Tematyczne w ramach PO KL - Zasady refundacji kosztów podróży i noclegu dla osób uprawnionych.

pdfZasady_refundacji_wer_jedn_14_05_13.pdf

Logotypy Sieci Tematycznych

Logotypy Sieci Tematycznych wraz z instrukcją ich wykorzystania.

zipLogotyp Sieci Tematycznych

Wzór strategii działania Regionalnych Sieci Tematycznych

Niniejszy wzór Strategii działania, określający minimalny zakres wymaganych informacji, został opracowany według założeń określonych w dokumencie pn. „Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych w okresie programowania 2007-2013 w ramach POKL”, zatwierdzonym przez IZ PO KL.

docWzór strategii działania RST

Wzór Informacji Rocznej z realizacji Strategii Działania KST/RST

Niniejsze wzory Informacji Rocznej, określające minimalny zakres informacji, zostały opracowane według założeń określonych w dokumencie pn. „Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych w okresie programowania 2007-2013 w ramach POKL”, zatwierdzonym przez IZ PO KL.

docInformacja Roczna - strategia KST
docInformacja Roczna - strategia RST

Wsparcie projektów innowacyjnych przez Krajowe i Regionalne Sieci Tematyczne w opinii ich członków

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem opracowanym przez Sekretariat Ogólny Sieci Tematycznychna prośbę Grupy Roboczej ds. Horyzontalnych KM PO KL i przedstawia zebrane opinie członków KST i RST dotyczące identyfikowanych przez nich trudności w zakresie wsparcia projektów innowacyjnych. Oprócz prezentacji, która zawiera najistotniejsze opinie członków KST i RST prezentujemy materiał opisowy obejmujący wszystkie zebrane opinie.

Strategie Działania KST i RST na rok 2014

Strategie Działania KST i RST na rok 2013

Poniżej prezentujemy teksty Strategii Działania poszczególnych Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych na 2013 rok.

zipStrategie KST
zipStrategie RST (1)
zipStrategie RST (2)
zipStrategie RST (3)
zipStrategie RST (4)
zipStrategie RST (5)
pdfStrategia_RST woj. lubelskie_2013
pdfStrategia_RST woj. wielkopolskie_2013

Strategie Działania KST i RST na rok 2012

Poniżej prezentujemy teksty Strategii Działania poszczególnych Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych na 2012 rok, jak również podsumowujący dokument analityczny opracowany przez KIW.

zipStrategie działania RST (1)
zipStrategie działania RST (2)
zipStrategie działania RST (3)

Informacje Roczne z realizacji Strategii Działania KST i RST za rok 2013

Poniżej prezentujemy teksty Informacji Rocznych z realizacji Strategii Działania poszczególnych Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych na 2013 rok.

zipInformacje Roczne KST (2013)
zipInformacje Roczne RST_2013 (1)
zipInformacje Roczne RST_2013 (2)
zipInformacje Roczne RST_2013 (3)
zipInformacje Roczne RST_2013 (4)
zipInformacje Roczne RST_2013 (5)

Informacje Roczne z realizacji Strategii Działania KST i RST za rok 2012

Poniżej prezentujemy teksty Informacji Rocznych z realizacji Strategii Działania poszczególnych Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych na 2012 rok.

zipInformacja KST_2012
zipInformacja RST_2012 (1)
zipInformacja RST_2012 (2)
zipInformacja RST_2012 (3)
pdfInformacja RST_woj_wielkopolskie_2012

Informacje Roczne z realizacji Strategii Działania KST i RST na rok 2011

Poniżej prezentujemy teksty Informacji Rocznych z realizacji Strategii Działania poszczególnych Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych na 2011 rok, jak również Raport Roczny z funkcjonowania KST i RST w 2011 r. opracowany przez KIW.

docRaport roczny 2011

Podsumowanie strategii działania RST i KST na 2011 rok

Dokument zawiera podsumowanie najważniejszych zapisów ze strategii działania wszystkich Regionalnych Sieci Tematycznych i Krajowych Sieci Tematycznych na rok 2011. Poszczególne Strategie Działania ST Na rok bieżący mogą Państwo znaleźć w zakładce Sieci Tematyczne w uchwałach z poszczególnych posiedzeń.

Raport roczny z funkcjonowania KST i RST za rok 2014

Dokument opracowany w ramach Sekretariatu Ogólnego Sieci Tematycznych, stanowiący syntezę informacji o działaniach Sieci Tematycznych zrealizowanych w roku 2014 i planowanych do realizacji w roku 2015.

docRaport roczny (2014)
xlsxZałączniki do Raportu rocznego (2014)

Raport roczny z funkcjonowania KST i RST za rok 2013

Dokument opracowany w ramach Sekretariatu Ogólnego Sieci Tematycznych, stanowiący syntezę informacji o działaniach Sieci Tematycznych zrealizowanych w roku 2013 i planowanych do realizacji w roku 2014.

pdfRaport roczny (2013)
xlsxZałączniki do Raportu (2013)

Raport roczny z funkcjonowania KST i RST za rok 2012

Dokument opracowany w ramach Sekretariatu Ogólnego Sieci Tematycznych, stanowiący syntezę informacji o działaniach Sieci Tematycznych zrealizowanych w roku 2012 i planowanych do realizacji w roku 2013.

pdfRaport roczny ST (2012)

xlsZałączniki do Raportu (2012)

Raport z prac Sieci Tematycznych w 2010 r.

Dokument opracowany w ramach Sekretariatu Ogólnego Sieci Tematycznych i stanowi syntezę informacji o działaniach Sieci Tematycznych w roku 2010.

pdfRaport z prac ST (2010)